terug naar het overzicht
Foto's: Gianni Agosti

Opening tijdelijk doorvaartkanaal Kapitein Rooiboskanaal

Vanaf zaterdag 4 mei 2019 11.30 uur maakt de scheepvaart van en naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen voor het eerst gebruik van het tijdelijke doorvaartkanaal. Het doorvaartkanaal is gegraven zodat tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis binnenvaartschepen gebruik kunnen blijven maken van de Middensluis. En dit levert minder hinder op.

Kapitein Rooiboskanaal
Op social media is eind 2018 een oproep gedaan om een ludieke naam te bedenken voor het waarschijnlijk kleinste kanaal van de Benelux. In totaal zijn 32 uiteenlopende inzendingen gedaan. Denk aan Kort door de bocht, Zeeuws kanaaltje en 't Geultje van Terneuzen. Na een interne selectie bleven vier kanshebbers over: de Bypass, het Kapitein Rooiboskanaal, Het kanaaltje van Willem (vernoemd naar een geul in de Westerschelde, het Straatje van Willem) én Sluipvaart. Uit de stemronde op onze social mediakanalen is overduidelijk Kapitein Rooiboskanaal als winnaar uit de bus gekomen. Twee deelnemers droegen deze naam aan, zij zijn ook bij de opening aanwezig. Kapitein Rooibos is volgens een lofzang van de Zeeuws-Vlaamse band de Lamaketta’s een Zeeuws-Vlaamse zeeheld die in de 17e eeuw de wereldzeeën onveilig maakte.

Waarom een nieuwe sluis?
Het sluizencomplex in Terneuzen is de toegang tot de havens van Gent en Terneuzen en een cruciale schakel in de Seine-Schelde verbinding. De Nieuwe Sluis zorgt voor een betere toegang en een vlottere doorstroming van het toenemende scheepvaartverkeer. Vlaanderen en Nederland kunnen door de komst van de Nieuwe Sluis en de daardoor verbeterde infrastructuur op een aanzienlijke economische impuls rekenen. Het eerste schip vaart in 2022 door de Nieuwe Sluis.

Tekst: Nieuwe Sluis Terneuzen